Kartoitamme, suunnittelemme, asennamme ja koulutamme turvallista korkealla työskentelyä. Teemme turva/riskikartoituksia sekä putoamissuojainten määräaikaistarkastuksia.

Koulutustarjonnastamme löytyy niin kattotyöskentelyn kuin vaikka säiliötyöskentelyn koulutuksia. Lisäksi kauttamme on saatavilla monia erilaisia räätälöityjäkoulutuksia esimerkiksi harjoitusnukkeja hyödyntäen (pelastuskoulutuksia, potilaankäsittelykoulutusta, allaspelastuskoulutusta..) tai vaikka TyKy -päiväksi sopivia koulutuksia ja tietoiskuja henkilösuojaimista.

 

Suunnittelu

Safeguard-suunnittelufilosofia perustuu yksinkertaisuuteen: jos järjestelmä on haastava käyttää, sitä ei toteuteta. Putoamissuojausratkaisua ovat aina tekemässä kokeneet köysityöskentelyyn erikoistuneet ammattilaisemme.

Jokaisen asennetun putoamissuojausjärjestelmän tulee olla käyttäjälleen turvallinen. Kiinnityspisteiden, komponenttien ja henkilösuojainten on tarjottava katkeamaton turvallisuuden ketju. Parhaimmillaan putoamissuojaus on luonteva osa työympäristöä ja omia varusteita. Usein perinteinen putoamissuojaus koetaan kuitenkin hankalaksi käyttää ja hidasteeksi työssä. Safeguardin ratkaisut tekevät korkealla työskentelystä turvallista, käyttäjäystävällistä ja ergonomista.

Tärkein asiantuntijamme on asiakas. Miksi? Koska asiakas itse tuntee parhaiten oman työnsä putoamissuojaukselle ja korkealla työskentelylle asettamat haasteet. Me osaamme kysyä oikeat kysymykset, kartoittaa ja suunnitella, sekä toteuttaa ratkaisun – asiakkailtamme saadun tiedon perusteella. Tiedon jalostaminen käyttäjäystävälliseksi suojausratkaisuksi ja työrutiiniksi on arvokkainta, mitä voimme asiakkaillemme antaa.

 Asennus

Korkealla työskentelyssä on aina riskejä, etenkin jos putoamissuojausjärjestelmää ei ole tai sitä ei ole asennettu oikein. Asennuksissa turvallisuus ja laatu ovat tärkeässä asemassa. Safeguard -asentajat ovat aina koulutettuja korkeanpaikan työskentelyn ammattilaisia. Haasteellisissa asennuksissa käytämme köysityöskentelyyn sekä pelastamiseen erikoistuneita asentajia. Lisäksi laadunvarmistukseen sisältyy aina projektikohtainen riskienarviointi sekä tuotteen valmistajan kouluttama laadunvarmistaja.