Safeguard-suunnittelufilosofia perustuu yksinkertaisuuteen: jos järjestelmä on haastava käyttää, sitä ei toteuteta. Putoamissuojausratkaisua ovat aina tekemässä kokeneet köysityöskentelyyn erikoistuneet ammattilaisemme.

Jokaisen asennetun putoamissuojausjärjestelmän tulee olla käyttäjälleen turvallinen. Kiinnityspisteiden, komponenttien ja henkilösuojainten on tarjottava katkeamaton turvallisuuden ketju. Parhaimmillaan putoamissuojaus on luonteva osa työympäristöä ja omia varusteita. Usein perinteinen putoamissuojaus koetaan kuitenkin hankalaksi käyttää ja hidasteeksi työssä. Safeguardin ratkaisut tekevät korkealla työskentelystä turvallista, käyttäjäystävällistä ja ergonomista.

Tärkein asiantuntijamme on asiakas. Miksi? Koska asiakas itse tuntee parhaiten oman työnsä putoamissuojaukselle ja korkealla työskentelylle asettamat haasteet. Me osaamme kysyä oikeat kysymykset, kartoittaa ja suunnitella, sekä toteuttaa ratkaisun – asiakkailtamme saadun tiedon perusteella. Tiedon jalostaminen käyttäjäystävälliseksi suojausratkaisuksi ja työrutiiniksi on arvokkainta, mitä voimme asiakkaillemme antaa.