Putoamisonnettomuudet tapahtuvat useimmiten tutussa ympäristössä ja suhteellisen matalalla. Juuri siellä, missä riskiä ei tiedosteta. Kun tehdään rutiininomaista työtä tutussa ympäristössä, työskentely-ympäristö tuntuu hämäävän turvalliselta ja myös omat kyvyt on helppo yliarvioida.

Safeguard-riskikartoituksessa emme keskity pelkästään turvaamaan putoamisvaarallisia alueita. Huomioimme myös inhimillisen erehdyksen mahdollisuuden, joka on olemassa aina, kun työtä tekevät ihmiset, eivätkä robotit. Ensisijainen tavoitteemme on löytää ratkaisu ja työmenetelmä, jossa putoamisriskiä ei synny.

Safeguard-kartoitukset on laajuudesta riippuen jaettu kolmeen kokonaisuuteen:

1. Kohdekartoitus

– Esim. katto/rakenne/kone
– Tutustuminen asiakkaan työskentelyalueeseen sekä kulkureitteihin. Max. 8 h

2. Kohde- ja työmenetelmien kartoitus

Kohteen lisäksi kartoituksessa tutustutaan käytettäviin työmenetelmiin sekä työnkulkuun. Kartoituksessa pyritään eliminoimaan myös työtavoista sekä muista muuttuvista ja inhimillisistä tekijöistä syntyvät riskit. Esimerkiksi riskialueella turhaan liikkuminen pyritään poistamaan tai minimoimaan ja henkilöiden soveltuvuus korkealla työskentelyyn tarkistetaan .

3. Kohde, työmenetelmät, asenne, koulutuksen tarve.

Kartoituksessa pureudutaan myös asenteisiin ja turvallisuutta koskeviin uskomuksiin sekä siihen, kuinka yrityksen putoamissuojausketju toimii ja mitä kehitettävää asenteissa ja vuorovaikutusketjussa on. Lisäksi kartoitetaan tietojen ja taitojen todellinen taso yrityksessä.

Safeguard-kartoituksen pohjalta asiakkaalle/tilaajalle toimitetaan Safeguard-riskikartoitusraportti sekä kattava kartoitusdokumentaatio.  Havaitut riskit on määritelty (esim. asteikolla 1-5) ja  dokumentoitu selkeästi ja ymmärrettävästi. Riskikartoituksemme sisältävät myös ratkaisu- ja parannusehdotukset.

Erikoistuminen tuo osaamista. Siksi palvelujamme ja niiden käyttöönottoa ja viestintää hoitaa alansa ammattilaisten joukko. Putoamissuojaus toimii varmasti vain silloin, kun sen tärkeys ymmärretään ja sitä osataan käyttää.